ابزارهای نوین بیومتریک

ابزارهای نوین بیومتریک

  واژه ی بیومتریک، به معنای اندازه گیری و محاسبات مشخصات بدن انسان است. علم بیومتریک این محاسبات را به صورت ماتریسی ذخیره می کند که منحصر به فرد و برگشت ناپذیر است. این ویژگی یکی از دلایل اهمیت فناوری بیومتریک در جهان مدرن است.  دهه ی ۱۹۸۰ زمانیکه از اثر انگشت به منظور شناسایی مجرمان استفاده…

استفاده از پهپاد در ساخت و ساز

استفاده از پهپاد در ساخت و ساز

پهپادها با ضبط اطلاعات و ارسال آن به اپراتور همزمان با پرواز و مزیت بی نظیر هوایی خود می توانند باعث بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و ساده سازی گردش کار شوند

نحوه استفاده از علائم ایمنی

نحوه استفاده از علائم ایمنی

علامت گذاری درست و خوب در محل کار، باعث هشدار خطرات احتمالی میشود و روی رفتار کارگران تاثیر می گذارد. علایم هشدار دهنده به فرد یادآور میشود که ضمن رعایت مقررات کلی در هنگام فعالیت به نکات ایمنی خاصی توجه کند و اطلاعات اضطراری را در اختیار داشته باشد. اگر استاندارد خاصی برای اندازه و ابعاد علایم…