• نام پروژه: پروژه فاز 14 پارس جنوبی شرکت IPMI
  • کارفرما: مدیریت طرحهای صنعتی ایران
  • موقعیت مکانی: فاز 14 پارس جنوبی
  • سال تکمیل پروژه: 1396
  • هزینه پروژه: 25 میلیارد ریال
  • فیلد کاری: برق و ابزار دقیق
  • پیمانکار: نوتاش صنعت اسپادانا

شرح مختصر آیتمهای پروژه :

—تامین برق آشپزخانه مرکزی کنگان شرکت IPMI فاز 14 پارس جنوبی به مدت دو سال ( دو دستگاه دیزل ژنراتور 350KVA )

—تامین برق دفاتر و لیدان 27 هکتاری شرکت IPMI ( به قدرت 600KVA )

—کابل کشی ها قدرت و سربندی های مربوطه

—نصب و راه اندازی تابلوهای Change Over مربوطه

—تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتورهای مذکور