• نام پروژه: برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی
  • کارفرما: کنسرسیوم NASR
  • موقعیت مکانی: پارس جنوبی فاز 12
  • سال تکمیل پروژه: 1390
  • هزینه پروژه: 30 میلیارد ریال
  • فیلد کاری: برق و ابزار دقیق
  • پیمانکار: نوتاش صنعت اسپادانا
  • :

شرح فعالیتهای قراردادی:

—طراحی،برآورد متریال،صدور RMA  و اجرای کامل تاسیسات برق  دفاتر موقت شرکت پتروپارس و POGC،نیروگاه مربوطه، محوطه و راه اندازی کامل.

—طراحی نقشه های برق محوطه کمپ مدیریتی پتروپارس، برآورد متریال و صدور RMA ، اجرای کامل تاسیسات برق وابزاردقیق ، تلفن ،TV  و راه اندازی آنها.

—برآورد متریال ، صدور RMA و اجرای کامل تاسیسات برق کمپ کارگری کنسرسیوم NASR  و راه اندازی آن.

—برآورد متریال ، صدور RMA و نظارت بر اجرای تاسیسات برق ساختمانهای NIB فاز 12 پارس جنوبی.