• نام پروژه: پروژه فاز 14 پارس جنوبی شرکت ناورود
  • کارفرما: ناورود
  • موقعیت مکانی: فاز 14 پارس جنوبی
  • سال تکمیل پروژه: 1392
  • هزینه پروژه: 35 میلیارد ریال
  • پیمانکار: نوتاش صنعت اسپادانا

شرح مختصرآیتمهای پروژه :

—تامین برق دفاتر اداری شرکت ناورود ( به قدرت 250KVA )

—کابل کشی ها قدرت و سربندی های مربوطه

—نصب و راه اندازی تابلوهای Change Over مربوطه

—تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتورهای مذکور