• نام پروژه: مجتمع مسکونی یاس
  • کارفرما: شرکت پایر
  • موقعیت مکانی: تهران منطقه 22
  • سال تکمیل پروژه: 1396
  • هزینه پروژه: 5 میلیارد ریال
  • فیلد کاری: ساخت و ساز مسکونی
  • پیمانکار: نوتاش صنعت اسپادانا

طراحی و اجرای موتورخانه و کلیه اودات مکانیکی و برق برج مسکونی یاس