• نام پروژه: اجرای عملیات برق و ابزار دقیق یونیت های پالایشگاه آبادان

شرح مختصر پروژه برق و ابزار دقیق یونیت های پالایشگاه آبادان

  1. اجرای کلیه عملیات برق و ابزار دقیق صنعتی پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان تا تکمیل، تست، و بیش راه اندازی شامل نصب، تست، کالیبره کردن و راه اندازی سیستم ابزار دقیق
  2. ساخت و نصب ساپورت و سینی و نردبان کابل
  3. اجرای سیستم ارتینگ و کاندوییت کلیه یونیتها
  4. اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
  5. نصب، تست و راه اندازی کلیه تابلوها ی برق فشار ضعیف و فشار قوی
  6. نصب کلیه تابلوهای ابزار دقیق و کنترل
  7. کابل کشی فشار قوی و ضعیف، کنترل و ابزار دقیق
میزان پیشرفت
در دست اجرا 50%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید