• نام پروژه: تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای 10 گانه پالایشگاه آبادان
  • کارفرما: شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران IGC
  • موقعیت پروژه: آبادان
  • سال تکمیل پروژه: در دست اجرا
  • پیمانکار: شرکت نوتاش صنعت اسپادانا
  • شرح مختصر پروژه :: اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی شاختمانهای 10 گانه صنعتی پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان به انضمام پیش راه اندازی و راه اندازی