• نام پروژه: پروژه مرکز فرهنگی و یادمان شهدای گیلان غرب

شرح مختصر پروژه پروژه مرکز فرهنگی و یادمان شهدای گیلان غرب

—نصب ،تست و راه اندازی 33 دستگاه ترانس روغنی و خشک-132/33 KV-6/0.4 KV و 33/6 KV در توان های 2.5MVA تا 167.5MVA

—اجرای عملیات خاکی و کابل کشی های , I&C HV, MV, LV بالغ بر 1200 کیلومتر

—نصب تابلو های برق نرمال و اضطراری MV&LV

—نصب UPS های AC&DC و باتری روم

—نصب کلیه سرکابلهای و مفاصل 6 تا 132 کیلو ولت

—نصب کلیه گلند و کانکشنهای برق

میزان پیشرفت
تکمیل شده 100%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید