• نام پروژه: نصب تجهیزات پستهای برق پالایشگاه آبادان

شرح مختصر پروژه  اجرای تابلو ها و تجهیزات پستهای برق پالایشگاه آبادان

 اجرای عملیات نصب تابلوهای KV33 ، 6KV ،LV و سایر تجهیزات پستهای برق شماره 03 ، 04 ، 05 و 09 و همچنین کلیه ی تابلوهای RIB01 , RIB02,RIB03,CR01,CR02 و CR03 و همچنین کابل کشی کلیه تابلوهای فشار قوی ، فشار ضعیف و … مربوط به پروژه فاز دوم پالایشگاه آبادان

ساخت و نصب بیش از 500 تن Pipe Support. انجام تاسیسات مکانیک ، برق و ابزار دقیق ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی . انچام کلیه فعالیتهای برق ، ابزار دقیق و روشنایی واحد CDU/VDU شامل بیش از 700 کیلومتر کابل کشی. نصب تجهیزات 4 ساختمان پست برق Sub-Station نصب تجهیزات 3 ساختمان کنترل Control Room نصب تجهیزات 3 ساختمان IRB

میزان پیشرفت
در دست اجرا 90%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید