• نام پروژه: مجتمع مسکونی یاس

شرح مختصر پروژه مجتمع مسکونی یاس

 

طراحی و اجرای موتورخانه و کلیه اودات مکانیکی و برق برج مسکونی یاس

 

میزان پیشرفت
تکمیل شده 100%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید