• نام پروژه: پروژه شرکت صنایع عایق سپاهان

شرح مختصر پروژه صنایع عایق سپاهان

نصب و راه‌اندازي دو دستگاه ترانسفورماتور سه فاز 20KV/400) ) 2 MW و یک دستگاه ترانسفورماتور 1.6 MW (ساخت شرکت ایران ترانسفو)

—نصب و راه‌اندازي تابلوهاي 20 KV باسبار اتاق برق و پست پاساژ(MV SWITCHGEAR)

—نصب و راه اندازي تابلوهاي باسبار PC01 ، PC02 و PC03 ، LP01 ، LP02 مربوط به اتاق برق(LV SWITCHGEAR)

—نصب و راه‌اندازي حدود 50 عدد تابلو برق روشنايي و سوكت پانل برق

—طراحي و نصب تمامي سيني كابلهاي برق هوايي و زميني كارخانه (بالغ بر 8000 متر)

—طراحي ، مونتاژ و نصب تابلوهاي RO ، پمپخانه و سيستم اطفاء حريق ، نصب تجهیزات ابزار دقیق مربوطه و راه‌اندازي آنها .

—نصب سيستم‌ برق پمپهاي چاه آب ، استخر آب ، آتشنشاني ، مخازن هوايي و راه‌اندازي آنها

—كابل كشي كليه كابلهاي برق قدرت ، فرمان و ابزار دقيق كارخانه (بالغ بر 500 کیلومتر)

—نصب كليه تجهیزات ابزار دقیق ، DCS و شبکه های صنعتی Ethernet)وProfibus )

—اجراي كامل روشنايي سالنهاي توليد، محوطه، برجهاي 1 و 2، انبار و تونل مواد خام

—اجراي كامل روشنايي و تأسيسات ساختمان اداري ، آزمايشگاه و پمپخانه

—طراحي و اجراي كامل سيستم تلفن كارخانه و پروگرام دستگاه سانترال و راه اندازی آن.

—طراحي و اجراي كامل سيستم ارتينگ اوليه و ثانويه، تست و راه‌اندازي آن

—پروگرام كردن كليه درايورهاي كوره كوپلا ، خط اصلي ، End Line ، خط فلت دوم ، انتقال مواد خام و …

—اجراي روشنايي انبارهاي قطعات،‌ كارگاههاي برق، مكانيك، كمپرسورخانه، اتاق برق و زيرزمين آن،‌ اتاق ترانسها ، اتاق 20 KV، پست پاساژ، اتاق رزين

میزان پیشرفت
تکمیل شده 100%

پروژه ها

با دیگر پروژه های شرکت آشنا شوید