• نام پروژه: طرح توسعه پالایشگاه آبادان
  • کارفرما: شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران IGC
  • موقعیت مکانی: آبادان
  • سال تکمیل پروژه: 1401
  • هزینه پروژه: --
ساخت و نصب بیش از 500 تن Pipe Support. انجام تاسیسات مکانیک ، برق و ابزار دقیق ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی . انچام کلیه فعالیتهای برق ، ابزار دقیق و روشنایی واحد CDU/VDU شامل بیش از 700 کیلومتر کابل کشی. نصب تجهیزات 4 ساختمان پست برق Sub-Station نصب تجهیزات 3 ساختمان کنترل Control Room نصب تجهیزات 3 ساختمان IRB
قرارداد تاسیسات برق ، برق ، مکانیک و HVAC ساختمانهای 10 گانه
پیشرفت اجرایی 95%
قرارداد برق و ابزار دقیق کلیه یونیتهای طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه فاز2
پیشرفت اجرایی 80%
قرارداد ساخت کلیه ساپورتها و استراکچر ها
پیشرفت اجرایی 100%
قرارداد نصب تجهیزات پستهای برق
پیشرفت اجرایی 65%