ابزارهای نوین بیومتریک

ابزارهای نوین بیومتریک

  واژه ی بیومتریک، به معنای اندازه گیری و محاسبات مشخصات بدن انسان است. علم

استفاده از پهپاد در ساخت و ساز

استفاده از پهپاد در ساخت و ساز

پهپادها با ضبط اطلاعات و ارسال آن به اپراتور همزمان با پرواز و مزیت بی

نحوه استفاده از علائم ایمنی

نحوه استفاده از علائم ایمنی

نحوه استفاده از غلائم ایمنی: علامت گذاری درست و خوب در محل کار، باعث هشدار